Thermografie

Zoals röntgenfoto's voor uw goed

Wij zijn TÜV erkend

...
Een dienst van een echte specialist / expert

Best Partner Immobilière is waarschijnlijk het enige agentschap in België met drie TÜV-gecertificeerde thermografie-experts. Dit laat ons toe om onze klanten betrouwbare en kostenefficiënte informatie te verstrekken, zowel bij renovatieadvies als bij aankoopbegeleiding. Waar mogelijk kunnen we ook een onderscheid maken tussen panden die ons te koop worden aangeboden door aan te tonen dat een concurrerend pand veel minder efficiënt en energie-intensiever is.

Contacteer ons

Een pragmatische aanpak van de pathologie van uw eigendom

Dankzij deze technologie in combinatie met onze deskundigheid kunnen wij onze klanten helpen bij het vaststellen van de oorzaken en de oorsprong van bepaalde pathologieën, waardoor de onderzoeks- en reparatiekosten aanzienlijk kunnen worden beperkt. Het helpt ons ook een einde te maken aan discussies over vochtproblemen, die vaak worden toegeschreven aan het gehuurde goed (en dus aan de schuld van de eigenaar) en voornamelijk te wijten zijn aan een gebrek aan ventilatie.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen